ประกาศ : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ เพื่อลดการแพร่กระจาย ส.ส.ท.จึงขอปรับเปลี่ยนเวลาปฏิบัติงาน เป็น เวลา 9:00-16:00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. ถึง 29 ม.ค.64 // สอบถามข้อมูลออนไลน์ได้ที่ Line : @TPACAL // ขอบคุณค่ะ

TPACALTPA Calibration

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Scope of Accreditation for CalibrationAccredit : TPA Calibration

ISO/IEC 17025:2017

TPACALOur Service

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม, สอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ, ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์, สอบเทียบนอกสถานที่

บริการของเราOur Service

เกี่ยวกับ ส.ส.ท.About TPA

TPA Calibration

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)TPA Calibration

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
ประวัติความเป็นมาและขอบข่ายการให้บริการ : TPA Calibration

จัดตั้งศูนย์บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ดังนี้

  1. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

  2. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ

Scope of Accreditation for CalibrationISO/IEC 17025:2017 / Accredit

Accredit : TPA Calibration
Accredit : TPA Calibration
Accredit : TPA Calibration

ข่าวประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นNews & Promotion

Youtube ChannelTPA Calibration Channel

สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Contact Us

Tel : 0-2717-3000 # 82
E-mail : [email protected], [email protected], [email protected] 
Line Official :
@TPACAL
Office Time : Monday-Friday, 8AM – 5PM
(Lunch time 0PM – 1PM)

TPA Google MAP